Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • nieuwnieuw02
  • nieuwnieuw03
  • SlideNieuw01
  • nieuwnieuw04
  • SlideNieuw03
  • SlideNieuw04
  • nieuwnieuw01
  • nieuwnieuw05
  • SlideNieuw05
  • SlideNieuw02

Historische Atlas NL

Printen
Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt.

auteurs: Martin Berendse en Paul Brood
aantal pagina's: 176
Met levering verzend- en administratiekosten voor € 5,79
Verkoopprijs: € 34,95
Korting
Bedrag BTW€ 2,89
Standaard prijs:
Beschrijving Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10 of 12 Nederlandse provincies? Sinds wanneer komt de Rijn bij Lobith ons land binnen? Waarom wordt de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen weer onder water gezet? En waarom heet de staande leeuw die Nederland op oude kaarten verbeeldt de Leo Belgicus en is hij begin zeventiende eeuw gaan zitten? Op deze en nog heel veel meer vragen geeft Historische atlas NL antwoord in woord en beeld. Een rijk geïllustreerd overzichtswerk waarin oude kaarten, vredesverdragen en andere sleuteldocumenten het verhaal van de wording van Nederland vertellen. Veruit de meeste historische stukken komen uit Nationaal Archief, de schatkamer van onze geschiedenis. Uiteraard zijn onze onafhankelijkheidsverklaring, het Plakkaat van Verlatinge (1581), en de oerversie van onze huidige grondwet (1848) in de atlas opgenomen. Maar ook veel onbekendere stukken, zoals het Verdrag van Londen (1839), dat ervoor zorgde dat Roermond niet in België, maar in Nederland kwam te liggen, komen aan bod. De kaarten in Historische atlas NL variëren van het oudste cartografische materiaal tot nieuwe overzichtskaarten die laten zien hoe en wanneer de huidige landsgrenzen tot stand kwamen en… soms nog steeds niet helemaal duidelijk zijn. €34,95

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden