Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • nieuwnieuw04
  • SlideNieuw03
  • nieuwnieuw05
  • SlideNieuw02
  • SlideNieuw01
  • SlideNieuw04
  • SlideNieuw05
  • nieuwnieuw01
  • nieuwnieuw02
  • nieuwnieuw03

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum bereidt de wintertentoonstelling voor over de romantiek van zeelui en dames van plezier in het A-kwartier in de stad Groningen. Hiervoor zijn we op zoek gegaan naar Engelse hondjes. Zo’n set porseleinen hondjes was uiterst populair bij de Engelse middenklasse in de hoogtijdagen van de Britse koningin Victoria, zelf trotse bezitter van een spaniël. Deze hondjes worden ook wel hoerenhondjes genoemd. Koningin Victoria duldde geen 'onzedelijk gedrag' en dames van lichte zeden verrichten hun werk onder de dekmantel van beeldjesverkoop. Wie de hondjes kocht, kon ook de 'rest' kopen.

De beeldjes kregen ook de naam 'hoerenhondjes' door het oude gebruik van prostituees om de beeldjes met de snuit richting de kamer te richten als er een klant binnen was en met de snuit richting de straat als de dame beschikbaar was. Dames van lichte zeden gebruikten de hondjes ook als dekmantel. Zo deden ze zich voor als souvenirverkoopster.

Veel Noord-Nederlandse zeelieden voeren in de 19e eeuw op de Engeland en de Shetlandeilanden. Daar zagen ze de hondjes regelmatig op vensterbanken staan. De beestjes vielen in de smaak bij deze zeelui en ze namen ze als souvenir mee voor ‘thuis’ waar ze de schoorsteenmantel sierden. En nu nog! Eigenaren van dergelijke hondjes brachten vrijdag 16 en zaterdag 17 september hun porseleinen sets naar het museum om ze in bruikleen te geven voor de tentoonstelling. Prachtige verhalen over de herkomst werden verteld: ze werden op een rommelmarkt op de kop getikt na nostalgische herinneringen aan de beeldjes of waren een familiestuk.

Wat veel eigenaars gemeen hebben, is dat de 'echte betekenis' pas recent aan het licht kwam. 'Ik kwam pas een paar jaar geleden achter de betekenis. Ik heb het mijn moeder maar niet verteld. Maar ik zou wel in hebben gegrepen als ze de hondjes op de vensterbank had gezet,' zei een eigenaar lachend.

De beestjes zijn meer dan honderd jaar oud, maar zien er vaak puntgaaf uit. 'Zijn neus is goed geboend,' becommentarieert een medewerker waarderend. Waarop de eigenaar met een grinnik zegt: 'Nou, dat kwam niet door mijn oma.'

Op zaterdag 17 september schreef het Dagblad van het Noorden een artikel over de inzameling van de hondjes: Hoerenhondjes uit Groningen: Heel schattig, maar ondertussen...

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Nieuwsbrief

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden