Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Gasselte, Archief 1804-1950, inv.nr. 303: Monsterrollen voor zeevarenden, opgemaakt door de Burgemeester van Gasselte, waarnemend de functie van Waterschout in de Gemeente Gasselte, 1902-1937
Gemeentearchief Delfzijl

Gemeente Delfzijl, 1808-1924, inv.nrs. 1870-1878: Registers van aanmonstering van zeevolk, 1814-1934
Gemeentearchief De Marne
Overheidsarchieven Ulrum, 1811-1936, inv.nr. 469: Staten van aanmonstering van zeevarenden, 1868-1905
Gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer
Gemeente Hoogezand 1798-1930, Aanvullende inventaris, inv.nr. 48: Register aanmonstering zeelieden, 1842- 1914
Gemeente Sappemeer 1811-1930, inv.nr. 570: Register aanmonstering van zeevolk, 1817-1891
Gemeentearchief Pekela
Archief Gemeentebestuur Oude Pekela 1811-1989 (Openbaar bestuur), inv.nrs. 1767-1772: Registers van scheepsmonsteringen, met klappers, 1838-1891Archief Gemeentebestuur Nieuwe Pekela 1811-1914, inv.nrs. 530-531: Registers van monsteringen van scheepsvolk, met klappers, 1816-1859, inv.nrs. 532-571: Monsterrollen, afschriften, met klapper, 1861-1914
Gemeentearchief Veendam
Archief gemeentebestuur van Veendam 1794-1910, inv.nrs. 1412-1424: Monsterrollen, 1816-1914
Gemeente Wildervank, inv.nr. 1787 b en c: Register van monsteringen van zeevolk, 1859-1915
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven
Archief Gemeentebestuur van Groningen (1), 1816-1916, toegangsnummer 1399, inv.nrs. 6511-6513: Register van afgegeven monsterrollen. Met bijlagen, 1815-1855
Inventaris van de archieven van gerechten in Fivelingo, toegangnr. 733, inv.nr. 1099: Monsterrollen. Register van aanmonstering van zeelieden, 1803-1810

Fries Scheepvaartmuseum, Sneek
Collectie monsterrollen
Kapiteinshuis Pekela, Nieuwe Pekela

Monsterrol schoener Catharina Wilhelmina, 14-07-1893
Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groningen
Collectie monsterrollen, 1829-1981 (alleen de originelen)
Particulier bezit (Collectie Willem Mulder)
Monsterrol kof Sieka, 23-12-1915

Gebruikte literatuur
Bruijn, J.R., 'Zeevarenden', in: F.J.A. Broeze, J.R. Bruijn, F.S. Gaastra (reds.), Maritieme geschiedenis der Nederlanden 3 (Bussum, 1977) 146-190
Gaastra, F.S., 'Zeilende kustvaart van circa 1750 tot circa 1920. Het fenomeen van de Groninger kustvaart in de negentiende eeuw', in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26, nr. 2 (2007) 154-165
Hachmer, H., Met de groeten uit Riga (Assen, 2007)
Koldam, W. van, Veen, H. van der, Wilkens, J.N., Veenkoloniale Zeevaart (Veendam, 1979)
Kuil, D., Zeilende ter hoogte van ... Pekelder scheepsrampen in de 19e eeuw (Ten Boer, 2005)
Leinenga, J.R., 'De zeeman vroeger en nu, een beroep met vele kanten', in: Groninger Welvaart. Scheepvaart in stad en ommeland (Groningen, 2005) 39-52
Leinenga, J.R., 'Het zeemansleven in de tijd van de Veenkoloniale zeevaart (1814-1914)', in: Veenkoloniale Volksalmanak. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën 18 (Veendam, 2006) 45-60
Mast, R.K., Onder zeil en stoom. De zeemansjaren van de Delfzijlster kapitein J.T. Bogeholt (1896-1915)(Groningen, 2003)
Mast, R.K., 'Zeevaart en binnenhavens', in: Groninger Welvaart. Scheepvaart in stad en ommeland (Groningen, 2005) 11-32
P.C. van Royen, J.R. Bruijn, J. Lucassen (eds.), ' "Those emblems of hell"? Europian sailors and the maritime labour market, 1570-1870 ', in: Research in Maritime History 13 (St. John's, 1997)
Schuman, P., Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940 (Amsterdam, 1995)
Speerstra, H., Voorbije vloot. Verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers (Amsterdam, Antwerpen, 2001)
Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels. 75 jaar Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum 1930-2005 (C. Vellekoop e.a. reds., Groningen, 2005)
Teitler, G., 'Zeevarenden', in: R. Baetens, Ph.M. Bosscher, H.Reuchlin (reds.), Maritieme geschiedenis der Nederlanden 4 (Bussum, 1978) 100-132
Witt, J.M., 'Master next God? Der nordeuropäische Handelsschiffskapitän vom 17. bis zum 19. Jahrhundert', in: Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 57 (Bremerhaven, Hamburg, 2001)

Andere bronnen
Monsterrollen delen weinig mee over hoe het aan boord gesteld was met de werksfeer, de hygiëne en de gezondheid of met de kans op schipbreuk. Daarvoor zijn autobiografiën, brieven, foto's, kranteberichten en scheepsjournalen meer geschikt. Op dit moment is er nog geen complete lijst van scheepsjournalen in Noordnederlandse musea of archieven, of van scheepstijdingen in kranten als de Eemsbode, de Veendammer Courant of het Nieuwsblad van het Noorden. Daarom vindt u hieronder verwijzingen naar instellingen waar u deze bronnen zelf kunt inzien. Aan zo'n lijst van scheepsjournalen wordt momenteel wel gewerkt.

Adressen voor verder onderzoek
www.friesscheepvaartmuseum.nl

www.kapiteinshuis.nl

www.muzeeaquarium.nl

www.veenkoloniaalmuseum.nl

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden