Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • Slide 1
  • Erebus
  • Damsterdiep
  • Scheepswerf
  • Slide 2
  • Slide 6

De Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum staat na jarenlange voorbereiding op het punt enkele heel belangrijke besluiten te nemen over haar toekomst. In dat kader is besloten de besluitvorming zo zuiver mogelijk te houden door de aanmelding van nieuwe leden tijdelijk aan te houden totdat er meer duidelijkheid is over die toekomst. In de extra algemene vergadering van 8 februari zijn onze leden unaniem akkoord gegaan met het door het bestuur voorgestelde voornemen ons Pomphuis aan het Groninger Monumenten Fonds (GMF) te verkopen.

Een nieuwe uitbater zal het Pomphuis als museumcafé gaan exploiteren en in 2018 wordt het café geopend.

Door de benoeming van drie nieuwe leden bestaat ons bestuur nu uit zes personen. Met voorzitter Pieter Westra, secretaris Marjanne Schouwenaar vormen Leonieke Vermeer, Jan Willem Veluwenkamp en Ellen ter Hofstede het nieuwe bestuur. Leonieke Vermeer en Jan Willem Veluwenkamp zijn beiden historicus bij Rijksuniversiteit Groningen en Ellen ter Hofstede is hoofd publiek bij het Drents Museum.

Nieuwsbrief

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden